Register Európskych zoskupení územnej spolupráce (SK)
Názov EZÚS
Sídlo EZÚS
IČO
Poradové číslo
  

1-4 z 4

ID IČO Názov EZÚS Sídlo EZÚS
45 45230030 Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Námestie Maratónu mieru 1 Košice 042 66 Slovenská republika editovať/prezerať záznam
43 45230013 1 1 editovať/prezerať záznam
40 45230021 Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným Námestie generála Klapku 1 Komárno 945 01 Slovenská republika editovať/prezerať záznam
38 45230005 Európske zoskupenie územnej spolupráce KRAS-BODVA s ručením obmedzeným Hačava 47, 044 02 Turňa nad Bodvou editovať/prezerať záznam